εκδόσεις τοποβόρος

Τοποβόρος είναι η μετάφραση του νεολογισμού locavore, όρος που περιγράφει μια ομάδα ατόμων που καταναλώνουν μόνο τοπικά παραγόμενα τρόφιμα. Οι Εκδόσεις Τοποβόρος είναι μια μη κερδοσκοπική εκδοτική πρωτοβουλία με σκοπό την επιμέλεια ενός εκδοτικού καταλόγου μεταφράσεων σύγχρονων σημαντικών κειμένων στα ελληνικά. Η δομή της εταιρίας ακολουθεί, όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, τη δυναμική και τις ηθικές της γαστρονομικής κατηγορίας από την οποία εμπνέεται: Τα βιβλία των εκδόσεων είναι προϊόντα μιας αυστηρά τοπικής προσέγγισης στη διανομή γνώσης και ιδεών καθώς σχεδιάζονται, τυπώνονται, δένονται και διανέμονται αποκλειστικά στα 900 στρέμματα της περιοχής των Εξαρχείων στην Αττική.