Στίβεν Ράιτ

Λεξικό χρησικτησίας

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις λέξεις ως εργαλεία από αμνημονεύτων χρόνων αλλά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε αυτό που περιγράφεται ως µια ευρεία χρησιολογική στροφή σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Με την άνοδο του δικτυωμένου πολιτισμού, οι χρήστες έχουν κληθεί να παίξουν έναν βασικό ρόλο ως παραγωγοί πληροφορίας, νοήματος και αξίας, διαλύοντας τη μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ της κατανάλωσης και της παραγωγής. Δυστυχώς, οι ίδιες οι λέξεις και οι έννοιες, τις οποίες κάποιος θα μπορούσε να «χρησιμοποιήσει» για να ονοματίσει και να αποσαφηνίσει πρακτικές προσανατολισµένες προς την χρήση, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες. Καμία πραγματική αυτοκατανόηση της σχεσιακής και διαλεκτικής κατηγορίας της χρησικτησίας δεν θα είναι δυνατή, έως ότου εκσυγχρονιστεί το υπάρχον εννοιολογικό λεξικό, επαναπροσδιορίζοντας τους παραµεληµένους όρους και τρόπους της χρήσης που παραμένουν εν ενεργεία κάτω από τη σκιά της νεωτεριστικής κουλτούρας των ειδικών.

Μετάφραση: Μαρίζα Παγκάλου & Δήμητρα Κονδυλάτου

Επιμέλεια κειμένου: Δήμητρα Κονδυλάτου & Μαρίζα Παγκάλου

112 σελίδες. Tιμή: 5€