Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

4.00

Η έννοια της ανάπτυξης καθόρισε τον 20ο αιώνα. Η έννοια της έλλειψης θα καθορίσει τον 21ο αιώνα. Τόσο ως έννοια όσο και ως όρος, η έλλειψη έχει διαποτίσει τον πολιτικό λόγο και διαμορφώνει τον τρόπο που ερμηνεύουμε την οικονομία και το περιβάλλον. Η έλλειψη δεν είναι απλώς το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και της εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων- εξάλλου, κάθε τεχνολογική καινοτομία προκαλεί νέες ελλείψεις. Η έλλειψη είναι αποτέλεσμα συνειδητού σχεδιασμού και καθημερινό προϊόν της παραγωγής επιθυμιών. Η συγγραφική ομάδα μάς προτρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε ότι η στέρηση και η ανισότητα είναι νόμοι της φύσης. Παρά τις «φοβερές συνδηλώσεις» της, η έλλειψη μπορεί να γίνει μια παραγωγική και δημιουργική συνθήκη για τους designers και τους αρχιτέκτονες και, συνεπώς, να οδηγήσει σε νέους κοινωνικούς σχηματισμούς.

SKU: sku-33 Category:

Additional information

Weight 0.2 g
Dimensions 165 × 120 × 15 mm